کلتور

کلتور

د تشبث اصلي ارزښتونه

د ګټونکي وضعیت لوبولو لپاره د نمونې مثبت بشپړتیا

پرمختیایی تګلاره

د خدمت پیرودونکي ټولنیز پرمختګ او ګټلو ته وقف کوي

د ټیم مفهوم

د مخکښ ټیکاټ تفاهم خطر خطر شریکولو باور پورته کولو هدف سره

د وړتیا نظر

د دې مقام او خلکو ته د انسان تطابق

د بازارموندنې مفهوم

د کاروونکي شهرت ګټلو لپاره د کاروونکي لپاره ارزښت رامینځته کړئ

د نوښت نظر

تخلیقی نوښت

امنیت

د کارمندانو تولید خوندیتوب لپاره پاملرنه