چاپیریال

د کارپوریټ چاپیریال

Corporate environment (3)

د عمومي مدیر دفتر

Corporate environment (4)

د پلور څانګې کونج

Corporate environment (2)

د شرکت کنفرانس خونه

Staff activity room

د کارمندانو د فعالیت خونه

واقعی تولید

Virtual Production (2)

د اتومات لیزر ویلډینګ تجهیزات

Virtual Production (3)

د اتومات لیزر ویلډینګ تجهیزات

Virtual Production (4)

د بشپړ اتوماتیک لیزر کښلو تجهیزات

Virtual Production (1)

د تړلو زون

د مؤکل مرکه

Client Interview (3)
Client Interview (4)
Client Interview (1)
Client Interview (2)